Εκπαίδευση σκύλου Μπόρντερ Κόλεϊ

Εκπαίδευση σκύλου Μπόρντερ Κόλεϊ

Εκπαίδευση σκύλου Μπόρντερ Κόλεϊ

Εκπαίδευση σκύλου Μπορντερ Κόλεϊ.Στο βίντεο αυτό βλέπουμε την εκπαίδευση του σκύλου στην εντολή έλα.Ο σκύλος αυτός ξεκίνησε την εκπαίδευση του στην ηλικία των 6 μηνών και ολοκληρώθηκε στην ηλικία των 9 μηνών.

Εκπαίδευση σκύλου Μπόρντερ Κόλεϊ
Εκπαίδευση σκύλου Μπόρντερ Κόλεϊ

Στο βίντεο την παρουσίαση της εντολής πραγματοποιεί ο ιδιοκτήτης του σκύλου.Επίσης στο βίντεο αυτό  βλέπουμε την σχέση εμπιστοσύνης μεταξυ του σκύλου και του ιδιοκτήτη οι οποιοι περπατούν στο πάρκο χωρίς λουρί