Εκπαίδευση σκύλων αργή μάθηση Alpha dogs και Σκαι

Εκπαίδευση σκύλων αργή μάθηση Alpha dogs και Σκαι

Εκπαίδευση σκύλων αργή μάθηση Alpha dogs και Σκαι

Η εκπαίδευση του σκύλου ξεκινάει από την ηλικία των 3 μηνών και διαρκεί 3 μήνες

Εκμάθηση μίας εντολής την εβδομάδα με συνεχείς επαναλήψεις εντός και εκτός σπιτιού, σε πραγματικές συνθήκες

Καλό είναι τα μαθήματα να γίνονται αργά αφού αφορούν κυρίως τον ιδιοκτήτη καθώς ο ίδιος συμβιώνει με το σκύλο και πρέπει να μάθει να τον χειρίζεται μέσω πολλών επαναλήψεων και διορθώσεων.

Εκπαίδευση σκύλων αργή μάθηση Alpha dogs και Σκαι
Εκπαίδευση σκύλων αργή μάθηση Alpha dogs και Σκαι

 

Ο σκύλος πρέπει να περάσει απ όλα τα στάδια ψυχολογικής διακύμανσης (Παιχνίδι, αδιαφορία, κυριαρχία) προκειμένου να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να τα ξεπεράσει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή και να σταθεροποιήσει τη συμπεριφορά του σκύλου.

Ο σκύλος σε αυτό το χρονικό διάστημα περνάει τρία στάδια: 1ος μήνας υπόδειξη και ορισμός κανόνων συμπεριφοράς από τον ιδιοκτήτη, 2ος μήνας εμφάνιση της τάσης του σκύλου να επανέλθει στις παλιές του συνήθειες, 3ος μήνας αποδοχή και συνεργασία του σκύλου, με τις τελικές διορθώσεις και υποδείξεις του εκπαιδευτή.

Ο ιδιοκτήτης επίσης περνάει τα δικά του στάδια προσαρμογής: 1ο στάδιο: δυσκολία στην κατανόηση του τρόπου σκέψης του σκύλου και εκμάθηση του χειρισμού του, 2ο στάδιο: μετά την εμφάνιση των πρώτων θετικών αποτελεσμάτων επαναπαύεται και επανέρχεται στις παλιές του συνήθειες και 3ο στάδιο αφομοιώνει τη διαδικασία και σταθεροποιεί τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το σκύλο.

 

Η αργή εκπαίδευση φέρνει ποιοτικότερο και μόνιμο αποτέλεσμα

Ο σκύλος αφομοιώνει καλύτερα αυτά που επιθυμούμε εμείς να του μάθουμε

Μέσα από αυτή την τρίμηνη διαδικασία μεγαλώνει το δέσιμο και αναπτύσσεται η σωστή επικοινωνία μεταξύ του σκύλου και του ιδιοκτήτη

 

«Ο σκύλος είναι ο καθρέπτης του ιδιοκτήτη και αντανακλά τις συμπεριφορές του»